FANDOM


Vispārējs apraksts Edit

Bīstamas kravas - vielas un izstrādājumi, kuru starptautiskie autopārvadājumi ir aizliegti vai arī atļauti vienīgi saskaņā ar īpašiem nosacījumiem.

ADR - nolīgums par auto kravu transportēšanu, ka bīstamas vielas pārvadāt ir aizliegts, izņemot, ja ievēro nolīguma pielikumus. Izmanto tikai dalībvalstu teritorijā.

ANO Numurs - vielas 4 ciparu identifikators.

Pielikumi Edit

A pielikums - noteikumi, kas attiecas uz bīstamām vielām un priekšmetiem.

 • Vispārējie noteikumi
 • Klasifikācija
 • Bīstamo kravu saraksts
 • Iepakošanas un cisternas noteikumi
 • Nosūtīšanas procedūras
 • Prasības iepakojumiem
 • Iekraušana / izkraušana

B pielikums - prasības transporta aprīkojumam un transporta operācijām.

Pārvadājums Edit

Pārvadājuma plāns - likumdošana, vielu klasifikācija, iepakojums, dokumentācija, transporta iekārtas (iekraušana), pārvadājums, izkraušana.

Kas nepieciešams:

 • Transporta līdzekļa vadītājam nepieciešama ADR apliecība, to izsniedz CSDD,
 • transportlīdzekļa ADR atbilstības sertifikāts, ko izsniedz Ekonomikas ministrija,
 • drošības konsultants (Nav, ja maza krava. Pēc pieņemšanas, 1 mēneša laikā jāiesniedz informācija autotransporta direkcijā vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

Pienākumi Edit

Nosūtītāja pienākumi:

 • nodrošina ADR atbilstību noteikumiem,
 • marķējumi,
 • iepakojums.

Pārvadātāja pienākumi:

 • pārbauda vai kravu drīkst pārvadāt saskaņā ar ADR,
 • vai ir nepieciešamā dokumentācija,
 • nav vizuālu defektu un auto nav pārslogots,

Saņēmēja pienākumi:

 • veic konteinera attīrīšanu,
 • noņem brīdinājuma marķējumus.

Klasifikācija Edit

1.klase - Gāzes

2.klase - Viegli uzliesmojoši šķidrumi

3.klase - Viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas un desensibilizētas.

4.2.klase - Pašuzliesomojošas

4.3.klase - Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes

5.1.klase - Oksidējošas vielas

5.2.klase - Organiskie peroksīdi

6.1.klase - Toksiskas (indīgas)

6.2.klase - Infekciozas

7.klase - Radioaktīvas

8.klase Korozīvas

A - smacējošas

O - oksidējošas

F - uzliesmojošas

T - toksiskas

C - korozīvas

TF - toks+uzliesm.

D - desensibilizētas

1 - saspiesta

2 - sašķidrināta

SR1 - pašreaģ. šķid.

SR2 - pašreaģ. cietas vielas

Gāze toksiska, ja LC <= 5000

Iepakošana Edit

1 - Mucas, 2 - Koka mucas, 3 - Transportkannas, 4 - Kastes, 5 - Maiss, 6 - Saliktais iepakojums, 7 - Rezervēts, 0 - plānsieniņu metāla iepakojums.

A - tērauds, B - alumīnijs, C - dabīgs koks, D - saplāksnis, F - modificēta koksne, G - kartons, H - plastmasa, L - tekstilmateriāls, M - daudzslāņu papīrs, N - metāls (ne tērauds vai alumīnijs), P - stikls.

1A1 - nenoņemams gals (tērauda muca)

UN 4H/Y200/S/03/LT/TU274/11REC

UN plastmasas kaste, nedaudz bīstama, S, 2003. gads, Lietuva, ID numurs, Ražots otrreizēja iepakojuma.

Iepakošanas grupas Edit

 1. grupa - augsta bīstamība. Fosfors, baltais, kausēts (4.2+6.1)
 2. grupa - vidēja bīstamība. Metanols (6.1)
 3. grupa - zema bīstamība. Petroleja (3)

Dokumentācija Edit

UN Nr. x, Vielas nosaukums, klase, iepakojuma grupa.

UN Nr.1127, Hlorbutāni, 3., II

UN Nr.1295, Trihlorilāni, 4.3 (3;8), I

UN Nr.1223m, Petroleja, 3, III

Zīmes Edit

33
1088

Augšā bīst. ident. nr.

Apakšā ANO nr.

Tikai, ja 1 viela. Priekšā un aizmugurē + bīst. zīmes uz abiem sāniem (uzliesmojoša, utt.).

Ja > 1 tad tukša plāksne. Priekšā un aizmugurē.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki